Organiseringsmodeller

Bymidtesamarbejder kan organiseres på mange måder, og der vil altid være behov for, at samarbejdet finder sin egen model tilpasset den lokale kontekst. Der er dog inspiration og gode erfaringer at hente i allerede eksisterende bymidtesamarbejder både i Danmark og i udlandet.

Spændvidden i bysamarbejder udfolder sig primært langs to akser:

Graden af formalisering og forpligtelse
Graden af hhv. offentligt (kommunalt) og privat engagement – herunder initiativ, deltagelse og finansiering m.v.
Figuren herunder viser fire forskellige organiseringskategorier, der kan fremkomme, når de to akser kombineres:

Figuren er hentet fra pjecen Erhvervspartnerskaber, der handler om, hvordan erhvervspartnerskaber kan udgøre en ny organisationsform for byfornyelse og byudvikling af geografisk afgrænsede områder. Pjecen er udarbejdet i 2019 for Trafik-, bygge- og boligstyrelsen af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).

Læs nærmere i pjecen Erhvervspartnerskaber her.

Værktøjskassen: Rammer for bymidtesamarbejder

Her kan du læse om de forskelligartede organiseringsmodeller, der kan danne udgangspunkt for etablering af samarbejder i og om bymidten.