Høringer og vedtagelser

De fleste planer i høring findes i Plandata.dk. Varmeprojekter indberettes og offentliggøres på denne side. Per 1. marts 2021 offentliggøres miljøkonsekvensrapporter (VVM) ikke længere på denne side.

Find planer i høring i Plandata.dk

Planer i offentlig høring vil altid have forslagsstatus i Plandata.dk's kortmodul. Vil du eksempelvis se lokalplaner i offentlig høring, så skal du klikke på temaet "Lokalplan, forslag" for at få adgang hertil.

Gå til Plandata.dk's kortmodul

Find og se planer i Plandata.dk

KONTAKT

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9-11:30 og igen 12 - 14:30

telefon: 70 80 90 39 

e-mail: support.plandata@plst.dk

Se yderligere kontaktoplysninger

Om brugeroprettelse

FAQ - spørgsmål og svar

Driftsmeddelelser fra Plandata.dk