Nationale interesser

Hvert fjerde år offentliggør indenrigs- og boligministeren en oversigt over nationale interesser. Oversigten sammenfatter de gældende krav til kommunernes planlægning.

Med den moderniserede planlov fra juni 2017 er de nationale interesser, blevet fokuseret til fire nationale interesseområder:

  1. Vækst og erhvervsudvikling
  2. Natur- og miljøbeskyttelse
  3. Kulturarvs- og landskabsbevarelse
  4. Hensyn til nationale og regionale anlæg. 

Den nye oversigt over nationale interesser til brug for kommunernes planlægning er offentliggjort og gældende fra den 1. marts 2018.

Se Oversigt over nationale interesser