Formidling af faglitteratur

På denne side samles artikler fra fagblade, oplæg fra fagpersoner, inddragelse af fagkonsulenter i udarbejdelse af strategier, workshops, m.v.

Bymidternes udfordringer i dag

Partnerskaber

Byledelse

Bevæg byen og fysisk omstilling

  • Fritidsliv i bymidterne (webside). Lokale og Anlægsfonden.
  • Bevæg byen - med børn, unge og seniorer (pdf). Antologi om tilvejebringelse af aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske bymiljøer. Udarbejdet ved forskningsfællesskabet APEN med Det Kongelige Akademi, Sektion for Landskab og planlægning på Københavns Universitet og enheden Active Living på Syddansk Universitet som bidragsydere. 2020.
  • Trygge byer. Liste over Det Kriminalpræventive Råds publikationer om trygge byer, herunder flere der omhandler byomdannelse med øget tryghed og begrænsning af kriminalitet for øje.

Nyt liv i gamle omgivelser

Årsag og virkning: Gad vide, om det virkede?

Værktøjskassen: Indsamling af viden og data

Her kan du læse om metoder til at tilegne sig viden om bymidten og til at vurdere, om eventuelle indgreb har den ønskede effekt.