Fingerplanen

Fingerplanen fastlægger de overordnede rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet. De 34 kommuner i området udfylder efterfølgende rammerne med bl.a. kommune- og lokalplaner.

Fingerplan 2019

Fra 2017-2019 blev Fingerplanen revideret. Det resulterede i Fingerplan 2019, som bl.a.:

 • Udvider Fingerplanens byfingre ved Herfølge, Køge, Solrød, Roskilde, Høje-Taastrup, Hillerød og Helsingør.
 • Udvider hovedstadsområdets grønne kiler med ca. 400 hektar og erstatter ca. 160 hektar ældre kilearealer med beskeden rekreativ værdi – fx arealer indeklemt mellem motorveje og jernbaner – med ca. 170 hektar nye grønne kiler. 
 • Åbner øgede muligheder for at udvikle Køge Bugt Strandpark til et rekreativt strandområde. 
 • Udvider det stationsnære kerneområde omkring stationerne i hovedstadsområdets fem købstæder (Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Roskilde og Køge) og i Høje-Taastrup. 
 • Udpeger tre nye områder reserveret til transport- og logistikerhverv ved Nivå, Greve og Høje-Taastrup. 

Digitale kort vedrørende Fingerplan 2019 kan ses her under overskriften ”Fingerplan 2019”.

Det er desuden muligt at tilgå data via webservices.

Se WMS til Fingerplan 2019 her

Se WMTS til Fingerplan 2019 her

Grundtanken med Fingerplanen

Siden 1947 har Fingerplanen dannet den overordnede ramme for fysisk planlægning i hovedstadsområdet. Grundtanken bag Fingerplanen er:

 1. at koncentrere boliger, handel, virksomheder, offentlige institutioner mv. omkring en veludbygget infrastruktur i fingerbyen.
 2. at forbeholde områderne mellem og uden for fingerbyen grønne kiler, mindre bysamfund, jordbrug mv.


Forstør illustration af Fingerplan 2019

Planlovens kapitel 2 c og landsplandirektiver

I dag sikrer planlovens kapitel 2 c en særlig statslig regulering af planlægningen i de 34 kommuner i hovedstadsområdet – dels med særlige regler i loven til kommuneplanlægningen, dels med særlige landsplandirektiver for hovedstadsområdet, herunder navnlig Fingerplanen.

Efter strukturreformen i 2007, hvor først miljøministeren og siden 2015 erhvervsministeren overtog ansvaret for den regionale planlægning i hovedstadsområdet, er Fingerplanen blevet udmøntet under titlen Fingerplan - landsplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning. Landsplandirektivet blev udstedt første gang i 2007 og revideret i 2013, 2017 og 2019. 

Berørte kommuner

Fingerplanen gælder i dag 34 kommuner i hovedstadsområdet, nærmere bestemt alle kommuner i Region Hovedstaden - dog undtaget Bornholms Regionskommune - og seks kommuner i Region Sjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Tilsammen har disse 34 kommuner i dag lidt over 2 mio. indbyggere. 

Transportkorridorer

Transportkorridorer i hovedstadsområdet er arealreservationer, der skal sikre mulighed for, at fremtidige motorveje, baner, tekniske anlæg mv. kan placeres i mindst mulig konflikt med bymæssig bebyggelse. Inden for transportkorridorerne er der begrænsninger for byudvikling, nybyggeri og ændret anvendelse til byformål mv.

De nærmere regler om transportkorridoren fremgår af Fingerplan 2017 og Vejledning om administration af transportkorridorerne i hovedstadsområdet.

Vejledning om administration af transportkorridorerne i hovedstadsområdet

Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

Fingerplanen indeholder ikke regler vedrørende detailhandel i hovedstadsområdet. Disse regler er fastlagt i Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet.
Landsplandirektivet fastsætter regler for:

 • bymidter
 • bydelscentre
 • aflastningsområder
 • bymidter og aflastningsområder i hovedstadsområdet, hvori der kan etableres store udvalgsvarebutikker. 

Den seneste version af landsplandirektivet er fra 2018 og kan ses her.