Planinfo

Det digitale register for fysisk planlægning i Danmark giver alle adgang til oplysninger om planer mv., der er tilvejebragt efter planloven.

Ny oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning

Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning 2023 er nu offentliggjort. Læs mere her.

Nationale testcentre for store vindmøller

Der er indgået aftale om at styrke rammevilkårene for test af vindmøller i Danmark. Læs mere her.