Planinfo

Plandata.dk

Det digitale register for fysisk planlægning i Danmark giver alle adgang til oplysninger om planer m.v., der er tilvejebragt efter planloven.

Ny aftale om planloven

Som opfølgning på evalueringen af planloven er der indgået aftale om at gennemføre en række ændringer af planloven. Læs mere her

Nyheder