Landsplandirektiver

Landsplandirektiver er bekendtgørelser eller cirkulærer ved hvilke indenrigs- og boligministeren kan fastsætte bindende rammer for indholdet af den kommunale planlægning.

Nogle landsplandirektiver retter sig mod et specifikt geografisk område, mens andre gælder i hele landet. Gældende landsplandirektiver omhandler fx:

  • planlægning i hovedstadsområdet
  • udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen
  • placering af nationale testcentre for vindmøller.

Nogle landsplandirektiver har et forholdsvis beskedent omfang, mens andre er mere omfattende. Rammerne for den kommunale planlægning fyldes efterfølgende ud med bl.a. kommune- og lokalplaner.

Oversigt over gældende landsplandirektiver

Nedenfor følger links til oversigter over gældende landsplandirektiver udstedt med hjemmel i § 3 efter vedtagelse af planloven i 1991. Direktiverne er sorteret i årtier efter ikrafttrædelsestidspunkt.

Baltic Pipe 2019 - 2020

Landsplandirektiver 2020 - 2029

Landsplandirektiver 2010 - 2019

Landsplandirektiver 2000 - 2009

Landsplandirektiver 1990 - 1999