Inspiration til indsamling af viden og data

Her kan du læse om metoder til at tilegne sig viden om bymidten og til at vurdere, om eventuelle indgreb har den ønskede effekt.

Før der udvikles konkrete strategier eller udviklingsplaner for et bymidtesamarbejde, er det en fordel at have dannet sig et overblik over de eksisterende forhold i byen, oplandet og i den konkrete bymidte. Foranalyser kan tydeliggøre hvilke behov, udfordringer og potentialer, der er det pågældende sted og desuden være med til at danne grundlaget og sætte rammen for den kommende proces.

Ofte vil analyserne allerede være tilgængelige i de kommunale forvaltninger og vil blot kunne opdateres og samles til et brugbart overbliksbillede i de indledende etableringsfaser.

Et andet vigtigt element i udviklingen af bymidtesamarbejder er løbende evalueringer med henblik på at lære og overveje mulige ændringer undervejs. Desuden er en vurdering af resultater og effekter et vigtigt kommunikationsredskab i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer og fundraising,

Endelig har vi her på siden samlet relevant faglitteratur i form af baggrundsrapporter, artikler m.v.

Værktøjskassen

Du er her: Indsamling af viden og data