Datamodeller

Kommuner skal indberette en række plantyper til Plandata.dk. Hver plantype har sin egen datamodel, som bl.a. overholder de fælles datamodeller: PlanDK2+ og PlanDK3.

Ny samlet datamodel

Der er udgivet en ny samlet datamodel for alle planer, der skal indberettes til Plandata.dk. Datamodellen er udgivet i hjemmesideformat (HTML) og er opbygget anderledes end de tidligere seperate datamodeller for de enkelte planer.

Den samlede datamodel er en ensrettet og enklere version af de tidligere datamodeller, som skal gøre det lettere for brugere af Plandata.dk at opbygge data korrekt ved indberetning af planer vha. GIS eller SOAP.

Generelt om datamodellerne

Datamodellerne bruges primært i forbindelse med upload på brugerfladen eller til at udvikle systemer, som via snitflader spiller sammen med Plandata.dk. I disse tilfælde skal datamodellerne følges nøje.

Hvis man kun bruger indberetningsløsningen på brugerfladen, er begrænsningerne fra datamodellerne automatisk indbygget. 

Datamodeller til Plandata.dk er opbygget af en række registreringer (attributter), som hver fortæller noget om den data, der indberettes. Til en given plantype er datamodellen bygget op af:

  • generelle registreringer, som knytter sig til alle planer i Plandata.dk (f.eks. PlanID).
  • fælles registreringer, som knytter sig til flere forskellige plantyper (f.eks. koder for anvendelseskategorier).
  • specifikke registreringer, som knytter sig til én bestemt plantype (f.eks. omfangsbestemmelser i en lokalplan).

En række af registreringerne til Plandata.dk udfyldes automatisk. Derfor er det i realiteten kun få felter, der skal udfyldes i forbindelse med indberetning og upload af planer - heriblandt datamodellens obligatoriske felter, som altid skal udfyldes. 

Det er en fordel at kende de fælles registreringer, hvis man regelmæssigt indberetter til Plandata.dk. 

Datamodeller for planerne

Lokalplan Datamodel for lokalplan
Delområde (lokalplan) Datamodel for lokalplanområde
Byggefelt (lokalplan) Datamodel for byggefelter
Kommuneplanstrategi Datamodel for kommuneplanstrategi
Kommuneplanrammer

Datamodel for kommuneplanrammer

Kommuneplanretningslinjer  Datamodel for kommuneplanretningslinjer
Landzonetilladelse Datamodel for landzonetilladelser
Zonekort Datamodel for zonekort
Varmeforsyningsplaner Datamodel/vejledning til spildevandsplan og varmeforsyningsplan

KONTAKT

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9-11:30 og igen 12 - 14:30

telefon: 70 80 90 39 

e-mail: support.plandata@plst.dk

Se yderligere kontaktoplysninger

Om brugeroprettelse

FAQ - spørgsmål og svar

Driftsmeddelelser fra Plandata.dk