Ejendomsvurderinger

Fra 2018 vil ejendomsvurderingerne blive udregnet efter en ny metode, som bl.a. vil indeholde flere oplysninger om den enkelte ejendom. Blandt disse vil indgå data fra Plandata.dk.

Entydige og digitalt tilgængelige oplysninger om de enkelte grundes udnyttelses- og anvendelsesmuligheder er af afgørende betydning for Skatteministeriets fremtidige ejendomsvurderinger.

På den baggrund vurderede Skatteministeriet allerede i 2016, at der var behov for en tilretning af planloven, udbygning af de eksisterende it-systemer samt gennemførelse af den nødvendige digitalisering og registrering af udnyttelses- og anvendelsesmuligheder for den enkelte grund.

Bedre datagrundlag med Plandata.dk

Skatteministeriet igangsatte en række projekter, bl.a. i regi af Erhvervs- og Vækstministeriet – herunder Erhvervsstyrelsen, som fik til opgave at udføre en del af det praktiske arbejde sammen med kommunerne samt udvikle et nyt plansystem på baggrund af det nu forhenværende PlansystemDK.

Plandata.dk vil kunne levere et større og mere detaljeret datagrundlag, når Skatteministeriet skal udsende nye vurderinger.

Det forbedrede datagrundlag skal bl.a. bidrage til at sikre et ejendomsvurderingssystem, som er enkelt, gennemskueligt og omkostningseffektivt.

KONTAKT

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9-11:30 og igen 12 - 14:30

telefon: 70 80 90 39 

e-mail: support.plandata@plst.dk

Se yderligere kontaktoplysninger

Om brugeroprettelse

FAQ - spørgsmål og svar

Driftsmeddelelser fra Plandata.dk