Planinfo

Plandata.dk

Det digitale register for fysisk planlægning i Danmark giver alle adgang til oplysninger om planer m.v., der er tilvejebragt efter planloven.

Ny aftale om planloven

Som opfølgning på evalueringen af planloven er der indgået aftale om at gennemføre en række ændringer af planloven. Læs mere her

Aftale om nationale testcentre for store vindmøller

Der er indgået aftale om at styrke rammevilkårene for test af vindmøller i Danmark. Læs mere her

Nyheder

Bolig- og Planstyrelsens fagområder vedrørende plan og landdistriktsudvikling er med kongelig resolution af 15. december 2022 ressortoverført til Kirkeministeriet.