Planinfo

Plandata.dk

Det digitale register for fysisk planlægning i Danmark giver alle adgang til oplysninger om planer m.v., der er tilvejebragt efter planloven.

Nyt planlovsforslag i høring

Planlovsforslaget, der følger op på evalueringen af planloven, er nu i offentlig høring. Læs mere her 

Aftale om nationale testcentre for store vindmøller

Der er indgået aftale om at styrke rammevilkårene for test af vindmøller i Danmark. Læs mere her

Bolig- og Planstyrelsens fagområder vedrørende plan og landdistriktsudvikling er med kongelig resolution af 15. december 2022 ressortoverført til Kirkeministeriet.