Ansøgningsportalen for nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen er åbnet

30jun

Ministeren for landdistrikter inviterede den 7. marts 2023 landets kystkommuner til at forberede ansøgninger til fire ordninger efter planloven:
- Forsøgsordning for kyst- og naturturisme.
- Udlæg og omplacering af sommerhusområder.
- Udviklingsområder.
- Overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone.

Det er fra i dag den 30. juni 2023 muligt at uploade ansøgninger til de fire ordninger via ansøgningsportalerne på Plan- og Landdistriktsstyrelsens hjemmeside planinfo.dk.

Ansøgningsfristen for alle ordningerne er den 1. februar 2024.

Du kan læse nærmere om ansøgningsportalerne for de enkelte ordninger og få adgang til dem ved at følge nedenstående links.
Forsøgsordning for kyst- og naturturisme 
Udlæg og omplacering af sommerhusområder
Udviklingsområder
Overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone