Pedestrian Access to Public Transport

01-10-2017

Undersøgelse af hvordan det urbane miljø kan være med til at forbedre fodgængerens adgang til offentlig transport.

University of Stavanger (2016)