Nybyggeri og arealforbrug til byformål i hovedstadsområdet

01-03-2017

Analysen undersøger, hvor spredt eller samlet de seneste års byudvikling i hovedstadsområdet er sket.

AAlborg Universitet (2017)