Internationalt samarbejde om planlægning og byudvikling

Plan- og Landdistriktsstyrelsen repræsenterer Danmark i internationale samarbejder om fysisk planlægning og byudvikling.

EU-samarbejde

EU arbejder for økonomisk, social og territorial samhørighed. EU-samarbejdet varetages af Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik og Byudvikling (Directorate General for Regional and Urban Policy - DG REGIO). Planlægning og Byudvikling deltager i EU´s ekspertgruppe Expert Group on Territorial Cohesion and Urban Matters. 

Se Europa-Komissionens generaldirektorat for regional og urban politik (DG REGIO)

NTCCP og UDG

EU´s medlemslande samarbejder i to uformelle europæiske netværk om at fremme den territoriale samhørighed og byudviklingen i Europa:

  • Network of Territorial Cohesion Contact Point (NTCCP/DGTC) om territorialudvikling i EU.  
  • Urban Development Group (UDG/DGUM) om bæredygtig byudvikling i EU.

Planlægning og Byudvikling deltager i de to uformelle netværk. 

ESPON

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) er et EU-forskningsprogram, som laver analyser mv. med fokus på territoriel udvikling i Europa. Planlægning og Byudvikling deltager i ESPON´s overvågningskomite. 

Aalborg Universitet er dansk kontaktpunkt for ESPON ved Carsten Jahn Hansen – Kontakt: jahn@plan.aau.dk

Se ESPON

ESPON offentliggør løbende diverse udbud ifm. udarbejdelse af nye analyser mv. se her

URBACT

URBACT er et EU-program, som fremmer integreret bæredygtig byudvikling gennem 3-årige netværk med ca. 9 byer fra Europa. URBACTs netværk giver en unik mulighed for at udvikle nye initiativer, strategier og planer. Samtidig tilbyder URBACT kompetenceudvikling, når man er med i et netværk og der er enormt meget viden og erfaring at hente i diverse URBACT publikationer og til URBACT festival.

Planlægning og Byudvikling deltager i URBACT’s overvågningskomite, mens Gate 21 er nationalt kontaktpunkt for danske byer som gerne vil deltage i URBACT eller er aktive partnerbyer.

Se dem europæiske URBACT hjemmeside 

Følg med på Twitter 

VASAB

VASAB (Vision and strategies around the Baltic Sea) arbejder for at fremme det grænseoverskridende samarbejde om landbaseret og maritim fysisk planlægning samt sikre territorial samhørighed i Østersøregionen. Planlægning og Byudvikling deltager i VASAB samarbejdet. 

Se VASAB

Nordisk samarbejde

Det nordiske samarbejde om fysisk planlægning og byudvikling sker bl.a. i regi af Nordisk Ministerråd.

Nordisk Ministerråd

Det nordiske myndighedssamarbejde om regionalpolitik, herunder fysisk planlægning og byudvikling, ledes af Nordisk Ministerråds ministre med ansvar for regionalpolitik (MR-R). 

Se Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråds Embedsmandskomite for Regionalpolitik (EK-R)

Embedsmandskomiteen for regionaludvikling (EK-R) leder samarbejdet om regionaludvikling i Nordisk Ministerråd. Planlægning og Byudvikling deltager i Nordisk Ministerråds Embedsmandskomite for Regionalpolitik. 

Se nordisk Ministerråds Embedsmandskomite for Regionalpolitik (EK-R)