Faktablad: Privat-offentlige bysamarbejder (POB’er)

Privat-offentlige bysamarbejder (POB’er) er en type samarbejder, hvor private aktører frivilligt organiserer sig med hinanden og kommunen om at forbedre levevilkårene i et specifikt byområde. Det kan f.eks. være en række aktiviteter eller fysiske projekter med det formål at opgradere et specifikt lokalområde, eller det kan dreje sig om kommercielle, netværksmæssige, kommunikationsmæssige og driftsmæssige tiltag. De potentielle aktører er alle, der har interesse i et områdes udvikling, dvs. kommunen, ejendomsejerne, handel/service, liberalt erhverv, borgere, kultur- og vidensinstitutioner, lokale medier m.v.

Privat-offentlige bysamarbejder har mange organisationsformer – fra det mere formelle til det løst organiserede. Fælles for bysamarbejderne er, at alle aktører deltager på frivillig basis.

Du kan læse mere på Realdanias projektside om privat-offentlige bysamarbejder.