Faktablad: Business Improvement Districts (BID’s)

Et Business Improvement District – også kaldet et BID – er en model, der giver private aktører mulighed for at tage mere ansvar for de byrum, som de bor i og driver forretning i. Det kan f.eks. være at vedligeholde byrummet, gøre det renere, gøre det tryggere at færdes i, afholde events, der kan samle beboerne eller lokke folk til udefra, og gøre byrummet mere tilgængeligt.

Et BID-initiativ bliver finansieret af et obligatorisk kontingent fra ejendomsejerne og erhvervslejerne i kvarteret. Der er brug for finansiering til at udføre opgaverne, men nogle gange anvendes også frivillig arbejdskraft til at løfte visse opgaver. Det er dog vigtigt at understrege, at BID’s typisk er en non-profit organisationer.

En central forudsætning for BID’s er, at der er en lovgivning, der giver mulighed for at opkræve et obligatorisk kontingent, som udgør BID’ets finansiering. Selvom der i Danmark er eksempler på initiativer, der er realiseret med frivillige samarbejdsaftaler, viser erfaringer, at det kræver mange kræfter at skabe opbakning til frivillige ordninger. BID-modellen giver mulighed for at etablere forpligtende samarbejder, der sikrer ressourcer til større tiltag og en dedikeret indsats i 3-5 år ad gangen.

Erfaringerne fra udlandet viser, at BID’s har været gode til at skabe og styrke engagement og netværk i lokalsamfundet. En BID-organisation driver sit byrum, men samarbejder meget tæt med både kommune og civilsamfund. På den måde bliver en række opgaver løftet, som der ellers ikke ville være ressourcer til.

Du kan læse mere og finde baggrundsrapporter på Realdanias projektside om BID's.