Værktøjskassen

Værktøjskassen er udarbejdet i regi af Partnerskab for levende bymidter. Den er i sin nuværende form resultatet af en opsamling på fase 1 og vil blive udbygget løbende i takt med, at der høstes erfaringer fra en række testbyer i Danmark.