Inspiration til bymidtesamarbejdets aktiviteter

Her kan du finde eksempler på aktiviteter og projekter, som et bymidtesamarbejde kan kaste sig over for i fællesskab at forbedre vilkårene for det lokale, levende byliv.

Et bærende element i bymidtesamarbejderne er gennemførelsen af aktiviteter og projekter, der er relevante for bymidtesamarbejdets partnere og forventes at give effekter på bymidtesamarbejdets overordnede formål. I valget af aktiviteter er det væsentligt at tage afsæt i en fælles forståelse for, hvordan man kan styrke parterne individuelt. Alle aktører i samarbejdet vil spørge sig selv, hvad de får ud af at bidrage med deres i forvejen knappe ressourcer i et bymidtesamarbejde.

Det er desuden vigtigt at iværksætte resultatskabende projekter så tidligt som muligt i etableringsfasen, da gode resultater vil kunne bruges som trædesten i processen. Disse vil understøtte parternes oplevelse af samarbejdets relevans og følelsen af, at det nytter noget at være med. Mange etablerede bysamarbejder råder derfor til at gå efter ’små, sikre succeser’ særligt i opstartsperioden.

Bymidtesamarbejder kan spænde bredt, og det er forskelligt, hvilke tiltag der arbejdes med. Bl.a. kan der findes eksempler på bymidtesamarbejder, der arbejder med:

Værktøjskassen

Du er her: Bymidtesamarbej- dets aktiviteter