Sammen om bymidten // Konference om levende bymidter

Tid og sted: 20. december 2022 9:30-15, Hotel Park, Middelfart.
Online: Programmet fra kl. 10-12:30 streames live.

Levende bymidter er vigtige som lokale møde- og samlingspunkter og for at sikre bedre muligheder for at leve også i landdistrikterne. Med konferencen “Sammen om bymidten” sætter Bolig- og Planstyrelsen fokus på det udfordrende arbejde med at fastholde, omstille og udvikle levende bymidter.  

Konferencen markerer afslutningen på Partnerskab for levende bymidter, der blev nedsat i 2020 for at sætte fokus på levende bymidter i mindre og mellemstore byer 

Vidensdeling 
På konferencen vil du høre om fem testbyers erfaringer med at skabe levende bymidter i samarbejde mellem kommunens forskellige forvaltninger og byens aktører.  

Debat 
Hvordan skaber vi fremtidens bymidter? Vi har inviteret deltagere fra forskellige bymidte-samarbejder og partnerskaber til at give gode råd og debattere hvordan byråd, butikker og befolkning kan gå sammen om udviklingen af bymidten. Debatten bliver modereret af Bjarne E. Jensen, seniorprojektleder ved DAC, strategisk byledelse.

Perspektiv 
Arkitekt og forfatter Jan Gehl sætter fokus på, hvordan vi kan skabe en positiv udvikling for bymidten fra “købstad til mødestad”.  

Workshop 
Der vil også være mulighed for selv at deltage i diskussionerne. Testbyerne og Partnerskab for levende bymidter sætter fokus på: 

 • Hvordan kan bymidten organiseres?  
 • Hvordan inddrages unge i udviklingen af bymidten? 
 • Hvordan inddrages ejendomsejere i arbejdet med bymidten? 
 • Den svære omstilling: Fremtidens bymidte og butikslivets rolle. 

Konferencen er gratis, men der er begrænset antal pladser. Formiddagens program streames live.  

Tilmeld dig her 

Tilmeldingsfrist for fysisk deltagelse i Middelfart er d. 11. december.

Program:

Kl. 09.30    Indskrivning og kaffe
Kl. 10.00 Velkomst og introduktion til “Partnerskab for levende bymidter“
Kl. 10.15

PANELDEBAT: Testbyerne  (Vojens, Rødekro, Lemvig, Ringsted og Vordingborg) deler deres erfaringer med at skabe levende bymidter, herunder: 

 • Hvordan kan bymidtesamarbejder tilpasses bymidtens udfordringer og den lokale kontekst.  
 • Inddragelse af borgere og udarbejdelsen af udviklingsplaner. 
 • Dialog med ejendomsejere  
Kl. 11.00 PERSPEKTIV: Fra købstad til mødestad ved arkitekt og forfatter Jan Gehl
Kl. 11.45

PANELDEBAT – FREMTIDENS BYMIDTE. I debatten deltager:

 • Børge Koch, formand for Vækst- og Udviklingsudvalget Vojens   
 • Lene Lawaetz, Direktør i Brobygning Middelfart  
 • Anders Andersen, Formand for Klima- og Teknikudvalget Vordingborg 
 • Tim Jeppesen, Programdirektør for Nakskov 2030

Debatten vil især være fokuseret på:  

 • Hvad kan bymidtesamarbejder, når fremtidens bymidte skal udvikles?  
 • Hvad er et godt partnerskab?  
 • Hvordan sikres ejerskab?  
 • Hvad er byrådets rolle? 
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.15

WORKSHOP – Bliv klogere på:

 • Hvordan kan bymidten organiseres?  
 • Hvordan kan unge inddrages i udviklingen af bymidten? 
 • Hvordan inddrages ejendomsejere i arbejdet med bymidten? 
 • Den svære omstilling: Fremtidens bymidte og butiklivets rolle. 

På hver workshop deltager en af de fem testbyer og repræsentanter fra Partnerskab for levende bymidter, herunder Dansk Erhverv, De Samvirkende Købmænd, Lokale- og Anlægsfonden og Realdania. 

Kl. 14.30 Afslutning, gløgg og æbleskiver 
Kl. 15.00  Tak for i dag