Udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land forventes udstedt sidst på året

Publiceret 05-09-2023

Plan- og Landdistriktsstyrelsen havde op til sommerferien et udkast til en bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i høring. Styrelsen modtog en del høringssvar, der nu er under behandling, og på den baggrund forventes bekendtgørelsen udstedt sidst på året.