Statslig screening for arealer til energiparker

Som opfølgning på Klimaaftalen fra juni 2022 har Plan- og Landdistriktsstyrelsen, Energistyrelsen og Miljøstyrelsen gennemført en screening for at identificere et antal større områder til energiparker. Det fremgår af aftalen, at der gennemføres en offentlig høring af screeningresultaterne.

De screenede arealer er indmeldt af kommuner og virksomheder. Arealerne er bl.a. vurderet efter kriterier om anslået potentiale for energiproduktion, mulighed for indpasning i det overordnede elnet og hensyn til nationale interesser i arealanvendelsen.

Screeningen har identificeret 32 arealer, som det i første omgang er valgt at gå dialog med. Arealerne  er fordelt over hele landet, og forventes at kunne bidrage væsentligt til produktionen af vedvarende energi, hvis de anvendes til energiparker.

Den 9. oktober 2023 har regeringen offentliggjort udspillet ’Klimahandling – Sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land’.

Resultat af screeningen er offentliggjort og bliver fulgt op af en uddybende dialog med kommuner og VE-opstillere om de 32 arealer, der indgår i høringsmaterialet.

Der blev gennemført en 5 ugers offentlig høring af screeningsresultatet fra den 10. oktober til den 14. november 2023.

Se høringsmateriale og høringsbrev her:
Høringsdokument
Høringsbrev

Med regeringens udspil fra d. 9. oktober 2023 Klimahandling - sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land er der herudover åbnet for indmelding af yderligere arealer, der ønskes udpeget til energiparker. De arealer, der indmeldes frem til d. 4. december 2023, supplerer dialogen om de foreløbigt udvalgte 32 arealer, der i efteråret 2022 blev indmeldt af kommuner og VE-opstillere, og som regeringen på baggrund af screeningen af 188 arealer valgte at gå videre med i første omgang. 

Når et areal er indmeldt, vil det indgå i den samlede statslige screening og behandles sammen med øvrige identificerede arealer.

Indmeldingsblanketten kan findes her.

Anvendes og indsendes gis-filer, følg da gerne Standarder for kortbilag og gis-filer i indmeldingsblanket.

 

Offentlig høring

Se høringsmateriale og høringsbrev her:
Høringsdokument 
Høringsbrev

Indmeldingsblanket

Find den digitale blanket til indmelding af arealer til energiparker på land her:

Digital blanket