Processen

Etableringen af nye testfaciliteter i Danmark til store prototypevindmøller vil forudsætte en grundig konsekvensvurdering af indvirkningen på miljøet og naturen samt naboer til testcenteret.

Der kan være behov for forskellige kompenserende tiltag, herunder i forhold til naboer til evt. kommende testfaciliteter og til natur og miljø, f.eks. mulighederne for etablering af erstatningsnatur.

Hvis der på baggrund af den målrettede screening udpeges et areal til etablering af et tredje, nationalt testcenter for store prototypemøller, forventes de fornødne miljøundersøgelser og lovgivning at foreligge tidligst primo 2025, mens anlægsarbejde ifm. centret forventes at være færdigt i løbet af 2027.