Screening for et tredje testcenter og egnede områder til test af serie-0-vindmøller

En bred kreds af Folketingets partier (Testcenterkreds) har den 17. juni 2022 og den 1. september 2022 indgået aftaler om en målrettet screening af i alt seks områder i Danmark, som potentielt er egnede til placering af et tredje nationalt testcenter for store vindmøller. Områderne er beliggende i kommunerne Brønderslev, Jammerbugt, Esbjerg og Tønder.

Aftalen af den 17. juni 2022 findes her. Aftalen af den 1. september 2022 findes her. Begge aftaler udmønter delelementer af Aftale om gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0-vindmøller af 15. december 2021. Aftalen af den 15. december 2021 findes her.

Aftalekredsen lægger vægt på, at Danmark også i fremtiden skal være konkurrencedygtigt som avanceret produktionsland, herunder på vindområdet, hvor Danmark har en klar international styrkeposition. Der skal derfor være gode vilkår for test af nye møller for vindmølleindustrien, som er en vigtig del af fødekæden i den grønne omstilling og bidrager til vækst og beskæftigelse i hele Danmark.

Bolig- og Planstyrelsen har på baggrund af den politiske aftale og vindbranchens tekniske krav til et evt. tredje testcenter indledningsvis identificeret en række områder, hvor der potentielt kan etableres et tredje testcenter, jf. nedenfor.

Der er således endnu ikke taget politisk stilling til, om der skal, eller hvor der kan etableres et tredje testcenter.

Bolig- og Planstyrelsen har igangsat en målrettet screening af arealerne, hvor alle nødvendige oplysninger om arealerne indsamles og belyses nærmere. Screeningen sker i samarbejde med de berørte kommuner, vindbranchen og andre styrelser.

Når resultatet af den målrettede screening foreligger, forventeligt i 4. kvartal 2022, vil aftalekredsen tage stilling til udpegning af arealer til et tredje testcenter.

Hvis aftalekredsen beslutter at udpege et eller flere arealer til etablering af et tredje testcenter, skal der, inden den nærmere planlægning og realisering gennemføres, foretages miljø- og habitatkonsekvensvurderinger af arealerne.

De følgende områder undersøges nærmere i den målrettede screening:

  • Område A (Tønder Kommune og Esbjerg Kommune)
  • Område B (Esbjerg Kommune)
  • Område E (Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune)
  • Område F (Tønder Kommune)
  • Område G (Jammerbugt Kommune)
  • Område H (Jammerbugt Kommune)

Nærmere oplysninger om de seks områder findes her.