Politisk aftale om screening for tredje testcenter for store vindmøller

En bred kreds af Folketingets partier (Testcenterkreds) har den 17. juni 2022 og den 1. september 2022 indgået aftaler om en målrettet screening af i alt seks områder i Danmark, som potentielt er egnede til placering af et tredje nationalt testcenter for store vindmøller. Områderne er beliggende i kommunerne Brønderslev, Jammerbugt, Esbjerg og Tønder.

Aftalen af den 17. juni 2022 findes her. Aftalen af den 1. september 2022 findes her. Begge aftaler udmønter delelementer af Aftale om gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0-vindmøller af 15. december 2021. Aftalen af den 15. december 2021 findes her.

Aftalekredsen lægger vægt på, at Danmark også i fremtiden skal være konkurrencedygtigt som avanceret produktionsland, herunder på vindområdet, hvor Danmark har en klar international styrkeposition. Der skal derfor være gode vilkår for test af nye møller for vindmølleindustrien, som er en vigtig del af fødekæden i den grønne omstilling og bidrager til vækst og beskæftigelse i hele Danmark.