Resultat af målrettet screening af seks områder i Danmark for en mulig placering af et tredje nationalt testcenter for store vindmøller

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har på baggrund af en bred politisk aftale gennemført en målrettet screening af seks konkrete områder i Danmark for en mulig placering af et tredje nationalt testcenter for store vindmøller. Resultatet kan læses her:

Notat om resultat af målrettet screening for et tredje testcenter juni 2023

Screeningen belyser, hvilke konsekvenser placeringen af et testcenter vurderes at ville have for hvert af de pågældende områders natur- og miljøforhold, og hvad det vil betyde i forhold til flysikkerhed, Forsvarets interesser, behovet for ekspropriation af nærliggende boliger med mere. Screeningen er sket i samarbejde med de berørte kommuner, vindbranchen, DTU og relevante statslige myndigheder.

På Kirkeministeriets hjemmeside kan du læse mere om aftalepartiernes drøftelse af resultatet af den målrettede screening og den videre proces, der indebærer, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen på ny gennemgår arealer, der hidtil er fravalgt, fx på grund af behov for ny vejinfrastruktur, landvinding og/eller flere ekspropriationer end oprindeligt tilstræbt: Enig aftalekreds: Vigtigt at afdække alle muligheder før beslutning om et tredje testcenter for store vindmøller - km.dk

Baggrund for screeningen
En bred kreds af Folketingets partier (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) har den 17. juni 2022 og den 1. september 2022 indgået aftaler om en målrettet screening af i alt seks områder i Danmark, som potentielt er egnede til placering af et tredje nationalt testcenter for store vindmøller.

Aftalen af den 17. juni 2022 findes her. Aftalen af den 1. september 2022 findes her. Begge aftaler udmønter delelementer af Aftale om gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0-vindmøller af 15. december 2021. Aftalen af den 15. december 2021 findes her. Efter folketingsvalget og dannelse af en ny regering den 15. december 2022 er aftalepartierne enige om fortsat at forpligte sig på udmøntningen af aftalerne om gode rammevilkår for test af vindmøller i Danmark.

De følgende områder er undersøgt i den målrettede screening:

  • Område A (Tønder Kommune og Esbjerg Kommune)
  • Område B (Esbjerg Kommune)
  • Område E (Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune)
  • Område F (Tønder Kommune)
  • Område G (Jammerbugt Kommune)
  • Område H (Jammerbugt Kommune)

Nærmere oplysninger om de seks områder findes her.