Politisk aftalegrundlag og hidtidig screeningsproces

En bred kreds af Folketingets partier (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) indgik den 17. juni 2022 og den 1. september 2022 aftaler om en målrettet screening af i alt seks områder i Danmark, som potentielt er egnede til placering af et tredje nationalt testcenter for store vindmøller.

Aftalen af den 17. juni 2022 findes her. Aftalen af den 1. september 2022 findes her. Begge aftaler udmønter delelementer af Aftale om gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0-vindmøller af 15. december 2021. Aftalen af den 15. december 2021 findes her. Efter folketingsvalget og dannelse af en ny regering den 15. december 2022 er aftalepartierne enige om fortsat at forpligte sig på udmøntningen af aftalerne om gode rammevilkår for test af vindmøller i Danmark.

De følgende områder er undersøgt i den målrettede screening i foråret 2023:

Område A (Tønder Kommune og Esbjerg Kommune)

Område B (Esbjerg Kommune)

Område E (Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune)

Område F (Tønder Kommune)

Område G (Jammerbugt Kommune)

Område H (Jammerbugt Kommune)

Resultatet af den målrettede screening kan ses her

Aftalekredsen blev den 27. juni 2023 præsenteret for resultaterne af den målrettede screening, som viste, at ingen af de screenede seks områder er ideelle. Nogle lever ikke op til de tekniske krav til vind- og terrænforhold eller medfører behov for nedlæggelse af et stort antal boliger, mens andre berører væsentlige forsvarsinteresser og naturbeskyttelsesforhold. Det vurderes vanskeligt at finde et areal, som ikke kræver et kompromis ift. ovenstående forhold.

I lyset af de identificerede udfordringer var der på mødet mellem aftalepartierne tilslutning til, at der ikke på nuværende tidspunkt gennemføres en miljø- og habitatkonsekvensvurdering af et eller flere af de seks områder. I stedet var der tilslutning til, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen på ny gennemgår arealer, der hidtil er fravalgt, fx på grund af behov for ny vejinfrastruktur, landvinding og/eller flere ekspropriationer end oprindeligt tilstræbt.

På baggrund af den supplerende gennemgang besluttede aftalekredsen den 5. oktober 2023, at yderligere to områder skulle gennemgå en målrettet screening af mulighederne for at placere et tredje testcenter for store vindmøller. Aftalen kan ses her.

Det drejer sig om et område nord for det eksisterende testcenter for store vindmøller ved Østerild i Thisted Kommune og et område ved Borris Skydeterræn, der ligger i kommunerne Ringkøbing-Skjern og Herning.

Læs mere om områderne her.

Læs mere om den målrettede screening her.