Statistik og analyse

På denne side kan man få adgang til statistik og analyser om hovedstadsområdet. Dette er en service og inspiration til alle, der har interesse for Fingerplanen og udviklingen i hovedstadsområdet.

Statistikbank Hovedstadsområdet

Her er der adgang til en statistikbank med officiel statistik, som beskriver hovedstadsområdet. Statistikbanken er gratis at bruge, og data kan gemmes i flere filformater, fx Excel, og vises som diagrammer eller landkort. Statistikbanken omfatter aktuelt data vedrørende befolkning, boligbyggeri, beskæftigelse og pendling. Data dækker som hovedregel perioden 2008-2017 og kan analyseres med afsæt i Fingerplan 2017’s geografiske områdeinddelinger.     

 


Analyse

Analyser af hovedstadsområdet med afsæt i Statistikbank Hovedstadsområdet

Oversigt over den mest centrale, videnskabelige baserede viden, som findes om især hovedstadsområdets erhvervs‐, men også befolkningsudvikling med fokus på de sidste 25 års urbanisering.

Notat om de udviklingstræk, der kan ses i befolkningsudviklingen i hovedstadsområdet i periode 2008‐2018.

Notat om befolkningens uddannelsesniveau i hovedstadsområdet. 

Notat om erhvervsudviklingen i hovedstadsområdet med fokus på geografi og erhvervssektorer bl.a. for at vise udviklingen efter krisen og hvordan urbaniseringen af erhvervsudviklingen forløber.

Notat om beskæftigelsesudviklingen og pendlingen i hovedstadsområdet.