Revision af Fingerplanen

Fingerplanen er under revision. Revisionen foregår i to spor. I juni 2017 blev spor 1 afsluttet og spor 2 sat i gang.

To spor

I april 2016 blev en revision af Fingerplanen 2013 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning igangsat. Ligesom den i juni 2017 afsluttede modernisering af planloven har revisionen til formål at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe vækst og udvikling under hensyntagen til natur og miljø. Revision foregår i to spor.

Spor 1 - afsluttet

Spor 1 havde fokus på afgrænsede ændringer af Fingerplanen. Resultatet af spor 1 (Forslag til Fingerplan 2017) var i offentlig høring fra 3. april - 29. maj 2017 og Fingerplan 2017 trådte i kraft den 26. juni 2017. 

Spor 2 - igangværende

Revisionens spor 2 skal afdække, om der er behov for mere grundlæggende ændringer af Fingerplanen.

Som led i spor 2 har de 34 kommuner i hovedstadsområdet haft mulighed for at indsende forslag til ændringer af Fingerplanen indtil den 15. oktober 2017. Alle 150 indkomne forslag kan ses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Den 24. januar 2019 mundede spor 2 ud i et forslag til en revideret Fingerplan – Fingerplan 2019, som er i offentlig høring frem til den 21. marts 2019.

Læs al høringsmateriale her

Konference om Danmarks hovedstad d. 7. marts 2019:

Erhvervsministeren havde inviteret en bred kreds af fagpersoner og hovedstadspolitikere til at drøfte udspillet om Danmarks hovedstad. Materiale fra konferencen kan findes her.

Konference om Hovedstaden 2030 d. 6. november 2017

Erhvervsministeriet og Dansk Byplanlaboratorium afholdt en inspirationskonference om hovedstadsområdets fremtid. Materialet kan findes her.

RELEVANTE LINKS

Fingerplan