Offentlig høring

Regeringen har offentliggjort udspillet 'Klimahandling - sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land'.

Den 9. oktober 2023 offentliggjorde regeringen udspillet 'Klimahandling - sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land'.  

Der gennemføres en 5 ugers offentlig høring af screeningsresultatet fra den 10. oktober til den 14. november 2023.

Den offentlige høring over screeningsresultatet har til formål at oplyse om den gennemførte screening samt at kvalificere og indhente oplysninger og bemærkninger til de 32 arealer. Det er således muligt at fremsende supplerende oplysninger for de 32 arealer samt generelle bemærkninger til den gennemførte screening.

Parrallet med den offentlige høring indgår Plan- og Landdistriktsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Erhvervsstyrelsen i dialog med de berørte kommuner.

Offentlig høring

Se høringsmateriale og høringsbrev her:

Høringsdokument 
Høringsbrev