Digital blanket til indmelding af potentielle arealer til energiparker på land

Frist for indmelding af arealer er mandag d. 4. december 2023. Der forventes nye ansøgningsrunder i 2024 og 2025.

Med regeringens udspil fra d. 9. oktober 2023 Klimahandling - sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land er der åbnet for indmelding af yderligere arealer, der ønskes udpeget til energiparker. De arealer, der indmeldes frem til d. 4. december 2023, supplerer dialogen om de foreløbigt udvalgte 32 arealer, der i efteråret 2022 blev indmeldt af kommuner og VE-opstillere, og som regeringen på baggrund af screeningen af 188 arealer valgte at gå videre med i første omgang. 

Når et areal er indmeldt, vil det indgå i den samlede statslige screening og behandles sammen med øvrige identificerede arealer.

Anvendes og indsendes gis-filer, følg da gerne Standarder for kortbilag og gis-filer i indmeldingsblanket.

Indmeldelsesblanket

Find den digitale blanket til indmelding af arealer til energiparker på land her:

Digital blanket